Nhà nước XHCN đầu tiên được thành lập là ở đâu ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

thế công xã Paris có được coi là nhà nước không nhỉ 🤔
Trả lời
thế công xã Paris có được coi là nhà nước không nhỉ 🤔
Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (sau thành công của Cách mạng tháng 10 Nga 1917)
Chính quyền Xô Viết thành lập sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công nhé !