Các bạn có đang hạnh phúc không?

  1. Phong cách sống

vì trong giao tiếp hoặc gặp một bất kỳ ai thì mọi người luôn hỏi công việc và lương bạn bao nhiêu còn học sinh thì được hỏi học có giỏi không điểm có cao không học trường nào. còn những người lớn hơn thì hỏi những câu như anh/chị có mấy đứa con. 
NHƯNG 
chẳng một ai hỏi bạn có hạnh phúc không. bạn có hài lòng với những gì mình có không? điều gì đã khiến bạn hạng phúc ngày hôm nay? các bạn hãy chia sẽ thoải mái nhá để chuyền những điều tích cực cho mọi người 
Từ khóa: 

phong cách sống

Nếu mình nói không hạnh phúc, ai sẽ giúp mình đây?

Trả lời

Nếu mình nói không hạnh phúc, ai sẽ giúp mình đây?

Có, mình cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì đang có