Các bạn nam có thứ gì các bạn thích nhưng thường được xem là nữ tính, dành cho con gái không?

  1. Giới tính

Như hoa, màu tím, màu hồng chẳng hạn. Mình thấy người ta cứ áp đặt giới tính lên đồ vật vậy không công bằng gì cả 
Từ khóa: 

giới tính

t thích làm mấy cái tỉ mẩn như kiểu gấp giấy này, doll house này, papercraft này :)))

Trả lời

t thích làm mấy cái tỉ mẩn như kiểu gấp giấy này, doll house này, papercraft này :)))