Nếu bạn có trong tay số tiền vô hạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Mình sẽ sắm cái tên lửa và lên vũ trụ làm phi hành gia ngay. Sau đó thì đầu tư nghiên cứu cải tạo môi trường, mua hết vũ khí hạt nhân của các quốc gia và hủy (ko bán thì lũng đoạn kinh tế rồi cũng phải bán), thuộc địa Mặt Trăng, sao Hỏa, phát triển hệ thống phòng vệ không gian. 
Ờ nhưng trước hết phải thuê vài trăm vệ sỹ 😅😅
Trả lời
Mình sẽ sắm cái tên lửa và lên vũ trụ làm phi hành gia ngay. Sau đó thì đầu tư nghiên cứu cải tạo môi trường, mua hết vũ khí hạt nhân của các quốc gia và hủy (ko bán thì lũng đoạn kinh tế rồi cũng phải bán), thuộc địa Mặt Trăng, sao Hỏa, phát triển hệ thống phòng vệ không gian. 
Ờ nhưng trước hết phải thuê vài trăm vệ sỹ 😅😅