Nên mua Macbook Air đời mới hay Macbook Pro đời cũ?

  1. Công nghệ thông tin

Mình đang muốn mua Macbook, với số tiền khoảng 30 triệu thì đang phân vân không biết nên mua Macbook Air đời mới, hay Macbook Pro đời cũ.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Khoảng 30 triệu thì múc máy mới dùng thôi bạn, đồ công nghệ mua cũ rất nhanh phải bảo trì lắm.

Trả lời

Khoảng 30 triệu thì múc máy mới dùng thôi bạn, đồ công nghệ mua cũ rất nhanh phải bảo trì lắm.