Các bạn nghĩ sao về việc nhiều công ty ở Hà Nội làm việc cả ngày thứ 7. Trong khi HCM và các nước phát triển khác trên thế giới đang cố gắng loại bỏ việc này?

Từ khóa: làm việc thứ 7 , tăng ca, overtime , Văn hóa, Thấu Ngành Hiểu Nghề, Tâm sự cuộc sống

mình thích timeline làm việc bên Châu Âu hơn vì cảm thấy khoa học và hiệu quả công việc cao hơn Việt Nam mình.

Trả lời

mình thích timeline làm việc bên Châu Âu hơn vì cảm thấy khoa học và hiệu quả công việc cao hơn Việt Nam mình.

đa số các công ty dưới quyền quản lý hoặc có công ty mẹ ở nước ngoài thì mới được nghỉ thứ 7 nha. Còn lại đều làm việc ngày thứ 7 mà, thậm chí còn làm cả ngày nha!