Các biểu hiện ngộ độc của digitalis là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Loạn nhịp thất hoặc nhĩ, trụy tim, hạ mức kali máu
Trả lời
Loạn nhịp thất hoặc nhĩ, trụy tim, hạ mức kali máu