Vị thế của truyền thông truyền hình trong sự lựa chọn phương tiện truyền thông đại chúng của giới trẻ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Truyền thông truyền hình vẫn duy trì vị trí của mình như là nền tảng phương tiện truyền thông được yêu thích của phần lớn các khán giả tại Việt Nam. Tuy nhiên, ta có thể thấy hiện nay, các loại điện thoại di động ngày càng đa dạng, đa chức năng, sự thu hút của mạng internet, đủ loại trang web mọc lên. Việc sở hữu thiết bị kết nối và nhu cầu tham gia và tương tác trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tăng nhanh thể hiện rõ nhu cầu luôn muốn được kết nối mọi lúc, mọi nơi. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hôm nay mở ra nhiều loại hoạt động hấp dẫn, cuốn hút giới trẻ hơn bao giờ hết, và tạo ra nơi họ hàng loạt những nhu cầu mới mà các thế hệ trước đây không tưởng tượng nổi. Ta có thể thấy vị thế của truyền thông truyền hình so với các phương tiện truyền thông khác thì truyền hình không phải là sự lựa chon duy nhất, càng không phải sự lựa chọn số 1. Vì giới trẻ ngày nay thường ít dành thời gian cho truyền hình thay vào đó là nhưng mối quan tâm khác.
Trả lời
Truyền thông truyền hình vẫn duy trì vị trí của mình như là nền tảng phương tiện truyền thông được yêu thích của phần lớn các khán giả tại Việt Nam. Tuy nhiên, ta có thể thấy hiện nay, các loại điện thoại di động ngày càng đa dạng, đa chức năng, sự thu hút của mạng internet, đủ loại trang web mọc lên. Việc sở hữu thiết bị kết nối và nhu cầu tham gia và tương tác trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tăng nhanh thể hiện rõ nhu cầu luôn muốn được kết nối mọi lúc, mọi nơi. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hôm nay mở ra nhiều loại hoạt động hấp dẫn, cuốn hút giới trẻ hơn bao giờ hết, và tạo ra nơi họ hàng loạt những nhu cầu mới mà các thế hệ trước đây không tưởng tượng nổi. Ta có thể thấy vị thế của truyền thông truyền hình so với các phương tiện truyền thông khác thì truyền hình không phải là sự lựa chon duy nhất, càng không phải sự lựa chọn số 1. Vì giới trẻ ngày nay thường ít dành thời gian cho truyền hình thay vào đó là nhưng mối quan tâm khác.