Phân biệt phân giác góc trong và góc ngoài tại C của tam giác ABC trong mặt phẳng tọa độ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cách 1: Tính xem góc C là góc nhọn hay góc tù. Từ đó phân biệt phân giác góc nhọn hoặc góc tù giữa 2 đường thẳng CA, CB. Kết luận phân giác nào ứng với góc C. Cách 2: Bước 1: Lập phương trình 2 đường thẳng d1 và d2 của góc giữa 2 cạnh CA, CB. Bước 2: Nếu A và B nằm khác phía đối với d1 thì: - d1là phân giác trong của góc C - d2 là phân giác ngoài của góc C Nếu A và B nằm cùng phía đối với d1 thì: - d1 là phân giác ngoài của góc C - d2 là phân giác trong của góc C
Trả lời
Cách 1: Tính xem góc C là góc nhọn hay góc tù. Từ đó phân biệt phân giác góc nhọn hoặc góc tù giữa 2 đường thẳng CA, CB. Kết luận phân giác nào ứng với góc C. Cách 2: Bước 1: Lập phương trình 2 đường thẳng d1 và d2 của góc giữa 2 cạnh CA, CB. Bước 2: Nếu A và B nằm khác phía đối với d1 thì: - d1là phân giác trong của góc C - d2 là phân giác ngoài của góc C Nếu A và B nằm cùng phía đối với d1 thì: - d1 là phân giác ngoài của góc C - d2 là phân giác trong của góc C