Các chị gái đã lấy chồng có điều gì muốn nói với các bạn gái chưa kết hôn không?

  1. Tình yêu

  2. Phong cách sống

Các chị có kinh nghiệm gì xin truyền đạt ạ ^^

Từ khóa: 

tình yêu

,

phong cách sống

Nghe nói hôn nhân được ví như nhà vệ sinh, người bên ngoài thì muốn vào, còn người bên trong chỉ muốn ra =))))))

Trả lời

Nghe nói hôn nhân được ví như nhà vệ sinh, người bên ngoài thì muốn vào, còn người bên trong chỉ muốn ra =))))))