Các chức năng của PR là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Quảng cáo báo chí • “Lăng xê là phương thức quảng bá các ngôi sao điện ảnh và truyền hình, sách báo, tạp chí…thông qua các phương tiện truyền thông và các công cụ khác, là hiện tượng đã và đang phát triển trong thế giới QHCC ngày nay” - (N.T.T.Huyền) • Ban đầu được hiểu như việc lăng xê các ngôi sao nghệ thuật trên báo chí • Nhà QC báo chí (Press Agent) có nhiệm vụ đưa thông tin của khách hàng lên trang nội dung của các tờ báo dưới dạng “QC trá hình” chứ không phải trang QC. Các kỹ thuật này vẫn đang được áp dụng (ví dụ: “bài PR trên các tờ báo của VN’’) • Tiêu biểu: P.T Barnum (1810 – 1891) được coi là bậc thầy của việc tạo ra các sự kiện giả để thu hút báo chí trong các chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ như Tom Thumb… *Quảng bá (Publicity) • Quảng bá bao gồm chủ yếu là việc phát hành thông cáo báo chí đến các tòa soạn để thông báo về các hoạt động của các cá nhân và tổ chức, viết các bài phát biểu cho lãnh đạo, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức sự kiện…là những hình thái chức năng đầu tiên của QHCC • Henry Ford: “Phần thưởng và sự quảng bá sẽ đến với người tiên phong làm việc đó và luôn giúp giới báo chí dễ dàng tiếp cận mình” * Tư vấn
Trả lời
*Quảng cáo báo chí • “Lăng xê là phương thức quảng bá các ngôi sao điện ảnh và truyền hình, sách báo, tạp chí…thông qua các phương tiện truyền thông và các công cụ khác, là hiện tượng đã và đang phát triển trong thế giới QHCC ngày nay” - (N.T.T.Huyền) • Ban đầu được hiểu như việc lăng xê các ngôi sao nghệ thuật trên báo chí • Nhà QC báo chí (Press Agent) có nhiệm vụ đưa thông tin của khách hàng lên trang nội dung của các tờ báo dưới dạng “QC trá hình” chứ không phải trang QC. Các kỹ thuật này vẫn đang được áp dụng (ví dụ: “bài PR trên các tờ báo của VN’’) • Tiêu biểu: P.T Barnum (1810 – 1891) được coi là bậc thầy của việc tạo ra các sự kiện giả để thu hút báo chí trong các chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ như Tom Thumb… *Quảng bá (Publicity) • Quảng bá bao gồm chủ yếu là việc phát hành thông cáo báo chí đến các tòa soạn để thông báo về các hoạt động của các cá nhân và tổ chức, viết các bài phát biểu cho lãnh đạo, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức sự kiện…là những hình thái chức năng đầu tiên của QHCC • Henry Ford: “Phần thưởng và sự quảng bá sẽ đến với người tiên phong làm việc đó và luôn giúp giới báo chí dễ dàng tiếp cận mình” * Tư vấn