Các chương trình/video YouTube học tiếng Anh nào phù hợp cho học sinh lớp 7?

Mình hiện tại đang có một đứa em lớp 7, và nó hay mở YouTube xem các video tiếng Anh. Nhưng vấn đề mình thấy nó hay mở vào các video có nội dung không phù hợp với lứa tuổi của nó nên đã có rất nhiều lần gia đình phải ngăn cản, cấm xem. Mọi người có biết có chương trình tiếng Anh nào trên YouTube hay, thú vị nhưng phải có nội dung và ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp cho học sinh lớp 7 không ạ? Cảm ơn mọi người.

Từ khóa: youtube, tiếng anh, xem video, Ngoại ngữ

Các kênh chuyên về học và dạy tiếng Anh thì nhiều lắm, bạn có thể tham khảo các kênh dưới đây:

BBC Learning English (recommend vì nội dung dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi)

Engvid – Learning English for free.

Một số kênh không chỉ giúp học tiếng Anh mà còn cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích khác, có phụ đề tiếng Anh và thỉnh thoảng có phụ đề tiếng Việt dưới đây, nhưng có thể hơi hardcore với học sinh lớp 7 nếu bạn ấy chưa có vốn từ vựng tốt.
TED Talks & TED-ed

Kurzgesagt - In a Nutshell

The Infographics Show

Trả lời

Các kênh chuyên về học và dạy tiếng Anh thì nhiều lắm, bạn có thể tham khảo các kênh dưới đây:

BBC Learning English (recommend vì nội dung dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi)

Engvid – Learning English for free.

Một số kênh không chỉ giúp học tiếng Anh mà còn cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích khác, có phụ đề tiếng Anh và thỉnh thoảng có phụ đề tiếng Việt dưới đây, nhưng có thể hơi hardcore với học sinh lớp 7 nếu bạn ấy chưa có vốn từ vựng tốt.
TED Talks & TED-ed

Kurzgesagt - In a Nutshell

The Infographics Show