Các đầu bếp có bị đau cổ vì phải cúi xuống nấu ăn rất nhiều không?

Mình đứng nấu ăn mấy tiếng thôi đã thấy mỏi cổ ghê rồi, đầu bếp ngày phải nấu ăn nhiều như thế làm sao chịu được thế 🥲

Từ khóa: Thấu Ngành Hiểu Nghề