Các địa điểm học thiền ở Hà Nội?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Giáo dục

Cho mình hỏi nếu học thiền ở Hà Nội thì các bạn tìm, học ở đâu ạ?

Mình giới thiệu chỗ mình sinh hoạt, ở Hà Nội, miễn phí:

Mình muốn hỏi thêm để tham khảo ạ. Tiêu chí, yêu cầu, mong cầu của các bạn là gì?

Mình cảm ơn.

https://cdn.noron.vn/2021/04/08/1473215369706784-1617846189_1024.jpg
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

giáo dục

Wow wow wow. Ngồi thiền ở gốc cây bồ đề mới chuẩn.

Trả lời

Wow wow wow. Ngồi thiền ở gốc cây bồ đề mới chuẩn.

Mình thấy có một số địa điểm học thiền ở Hà Nội như:

- Trung Tâm Dưỡng Sinh Thiền Việt ( Hà Nội)

- Chùa Đình Quán: Địa chỉ Từ Liêm (Hà Nội)

- Chùa Tứ Kỳ: Địa chỉ Từ Liêm (Hà Nội)

- Thiền Viện Sùng Phú: Địa chỉ Long Biên (Hà Nội)

- Vô ưu trà quán: Địa chỉ 68E Trần Quang Diệu (Hà Nội) - đây là lớp hoàn toàn miễn phí

- CLB Thiền: Địa chỉ Đại học Thăng Long (Hà Nội)

Thực ra nếu học thiền thì mình thấy yếu tố qua trọng nhất không gian ý, nên tập trong chùa sẽ giúp mình tĩnh tâm hơn.