1. Game

Các vũ khí trong game Counter Strike (thường gọi là Háp-lai) mà bạn tâm đắc và hay sử dụng?

Mình tâm đắc những món sau:

1. Súng lục: USP (11) , Desert Eagle (13)

2. Súng tiểu liên: MP5 (31), AK-47 (41)

Đang tiếp tục nghiên cứu xem có món nào hay ho nữa không.

Còn bạn?

https://cdn.noron.vn/2022/05/21/84660170722295814-1653110119.jpg

(ảnh: thuthuat.taimienphi.vn)

Từ khóa: counter-strike, weapons, game, noron, game
Mình nhớ bên phe khủng bố có 2 khẩu lục mà bắn được liên tiếp ấy, với đứa chơi tệ như mình thì spam vũ khí đó khá là dễ chơi :v

Trả lời

Mình nhớ bên phe khủng bố có 2 khẩu lục mà bắn được liên tiếp ấy, với đứa chơi tệ như mình thì spam vũ khí đó khá là dễ chơi :v