Cách để có khả năng quan sát tốt?

  1. Kỹ năng mềm

Kĩ năng quan sát là 1 trong những kĩ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại.
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thứ nhất mình đồng tình là kỹ năng quan sát là một kỹ năng quan trọng bởi lẽ từ quan sát sẽ dẫn tới hành động của chúng ta, từ hành động dẫn đến kết quả

Thứ hai thì mình không dám nói đây là lời khuyên, sẽ chỉ là chia sẻ của cá nhân mình thôi nè:

Bản thân mình chia sự quan sát thành hai đối tượng:

+ Đối tượng 1: Là thiên nhiên, con vật,... (Chung quy là những thứ khác con người). 

Việc quan sát các đối tượng này thiên về cảm xúc của mỗi người hơn, đối với mình thì việc quan sát đối tượng 1 này mang nhiều sự thú vị, huyền bí về thiên nhiên. Nó cứ hồn nhiên, tự nhiên,... kiểu gì ấy. Mình rất thích quan sát đối tượng này

+ Đối tượng 2: Con người và hành vi con người

Tuy mỗi người có môi trường và những yếu tố ảnh hưởng khác nhau tạo nên những tính cách khác nhau nhưng nhìn chung cơ bản thì bản chất nào đó con người vẫn có những lối cư xử giống, chỉ là khác nhau ở cường độ thể hiện nó. Nên đối với mình thì việc quan sát con người và hành vi con người bắt đầu từ chính việc quan sát và suy nghĩ về chính hành vi của bản thân. Trong một hoàn cảnh nào đó bạn rơi vào cảm giác như thế nào thì chắc chắn là ở một hoàn cảnh tương tự, sẽ có người có y chang bạn, việc mình hay làm là nghĩ lại là tại sao mình lại rơi vào cảm giác như vậy? 

Nói chung là dài dòng vậy thôi, chứ đơn giản là việc biết mình "Muốn tăng khả năng quan sát" thì cứ quan sát nhiều nè, nhìn mọi thứ trong thời gian dài hơn và suy nghĩ về nó. ^^ Mình không chắc đây có phải là thuộc kỹ năng quan sát không nhưng là những cách nhỏ để mình đánh giá sự việc và hành động.

Trả lời

Thứ nhất mình đồng tình là kỹ năng quan sát là một kỹ năng quan trọng bởi lẽ từ quan sát sẽ dẫn tới hành động của chúng ta, từ hành động dẫn đến kết quả

Thứ hai thì mình không dám nói đây là lời khuyên, sẽ chỉ là chia sẻ của cá nhân mình thôi nè:

Bản thân mình chia sự quan sát thành hai đối tượng:

+ Đối tượng 1: Là thiên nhiên, con vật,... (Chung quy là những thứ khác con người). 

Việc quan sát các đối tượng này thiên về cảm xúc của mỗi người hơn, đối với mình thì việc quan sát đối tượng 1 này mang nhiều sự thú vị, huyền bí về thiên nhiên. Nó cứ hồn nhiên, tự nhiên,... kiểu gì ấy. Mình rất thích quan sát đối tượng này

+ Đối tượng 2: Con người và hành vi con người

Tuy mỗi người có môi trường và những yếu tố ảnh hưởng khác nhau tạo nên những tính cách khác nhau nhưng nhìn chung cơ bản thì bản chất nào đó con người vẫn có những lối cư xử giống, chỉ là khác nhau ở cường độ thể hiện nó. Nên đối với mình thì việc quan sát con người và hành vi con người bắt đầu từ chính việc quan sát và suy nghĩ về chính hành vi của bản thân. Trong một hoàn cảnh nào đó bạn rơi vào cảm giác như thế nào thì chắc chắn là ở một hoàn cảnh tương tự, sẽ có người có y chang bạn, việc mình hay làm là nghĩ lại là tại sao mình lại rơi vào cảm giác như vậy? 

Nói chung là dài dòng vậy thôi, chứ đơn giản là việc biết mình "Muốn tăng khả năng quan sát" thì cứ quan sát nhiều nè, nhìn mọi thứ trong thời gian dài hơn và suy nghĩ về nó. ^^ Mình không chắc đây có phải là thuộc kỹ năng quan sát không nhưng là những cách nhỏ để mình đánh giá sự việc và hành động.