1. Tình yêu

Cách để điều khiển suy nghĩ về "người ấy"

Bạn đã từng thích ai đó chưa? Ăn cơm tự nhiên nhớ đến "crush", đi mua đồ tự nhiên nhớ ra "crush" hình như thích đồ này. Câu gì crush nói ra cũng thấy chí lý và sâu sắc. Có thật crush tuyệt vời như chúng ta nghĩ, làm thế nào để điều khiển những suy nghĩ, cảm giác về người trong mộng. Hay thôi tốt nhất là không có crush vì còn bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, để khỏi phải mất thời gian suy nghĩ về người khác nhiều trong nỗi lo bộn bề khác? Cùng xem video để có "crush" để đi khoe mà vẫn không ám ảnh nhé ! :D

Từ khóa: Tình yêu

Từ một cao nhân nào đó:

"Ăn cơm tự nhiên nhớ đến "crush", đi mua đồ tự nhiên nhớ ra "crush" hình như thích đồ này. Câu gì crush nói ra cũng thấy chí lý và sâu sắc." Cái này là ám ảnh hơi quá rồi, với mềnh thì chỉ đến mức lâu lâu tự dưng nhớ tới crush, tự hỏi h này crush đang làm gì hoặc thích ngắm crush thôi =))

Trả lời

Từ một cao nhân nào đó:

"Ăn cơm tự nhiên nhớ đến "crush", đi mua đồ tự nhiên nhớ ra "crush" hình như thích đồ này. Câu gì crush nói ra cũng thấy chí lý và sâu sắc." Cái này là ám ảnh hơi quá rồi, với mềnh thì chỉ đến mức lâu lâu tự dưng nhớ tới crush, tự hỏi h này crush đang làm gì hoặc thích ngắm crush thôi =))