1. Kiến thức chung

Các phím tắt hữu dụng trên Google Chrome?

"Ctrl+Tab"  để di chuyển giữa các tab với nhau.

"Ctrl+Shift+T" để mở lại 1 tab vừa đóng trước đó (tối đa 10 tab).

"Ctrl+dấu cộng" và "Ctrl+dấu trừ", hoặc vừa nhấn Ctrl vừa cuộn chuột để phóng to hoặc thu nhỏ trang web.

"Ctrl+1,2,3,4, …."để mở các tab có số thứ tự tương ứng.

"Ctrl + W", "Ctrl + F4": Đóng tab hiện tại.

"Ctrl + F5" tải lại trang và xóa cache, tải lại toàn bộ website.


Từ khóa: kiến thức chung
Crtl shift N nữa nhé :))))

Trả lời

Crtl shift N nữa nhé :))))