1. Kiến thức chung

Google còn làm được điều gì ngoài tìm kiếm?

Đó là biến mình thành chiếc máy game với các trò chơi đơn giản. Tham khảo ngay ơ clip dưới nhé.
Từ khóa: Kiến thức chung