Cốc Cốc hay Google Chrome?

  1. Công nghệ thông tin

Mọi người thích dùng Cốc Cốc hay Google Chrome hơn?

Bình thường mình vẫn dùng Cốc Cốc, mà nhiều người lại bảo không thích dùng. Nhưng dạo gần đây hình như Cốc Cốc đang nâng cấp hay gì mà mình đang dùng lại bị thoát ra rất khó chịu.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Máy tính thì mình dùng Google Chrome.

Còn điện thoại thì mình dùng Opera

Trả lời

Máy tính thì mình dùng Google Chrome.

Còn điện thoại thì mình dùng Opera

Mình không bao giờ dùng. Ngoài việc đợt trước công khai việc thu thập thông tin, thì trước mình dùng trên máy sếp cấp, có cài sẵn cốc cốc và đến khi mình gỡ bỏ nó máy mới hết malware. Và nhất là mình có định kiến từ lâu, ban đầu Cốc cố tên là Cờ-rôm, 1 sự đạo nhái mạnh từ Chrome, và mình ghét điều đó thực sự. Cốc cốc lại dùng nền tảng Chrome, nên thôi sài hàng chính chủ vẫn hơn. Dù sao ở Mỹ biết thông tin mình thì chắc ít nguy hiểm hơn là ng Việt nắm hết thông tin của mình. Nên mình hoàn toàn dùng Chrome và nói không với Cốc cốc.
Mình hay dùng chrome, tại thấy tiện. Vs lại dùng GG nhiều nữa.

Trước mình hay dùng GGC giờ thấy dùng CC mua hàng online, tải clip với dùng facebook tiện hơn.