Công nghệ nước nào đang dẫn đầu?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Các nước khác nhau dẫn đầu các công nghệ khác nhau. Chẳng hạn không có nhiều tranh cãi về việc Nhật dẫn đầu về các công nghệ liên quan đến cơ sở hạ tầng (xây dựng, giao thông), Mỹ dẫn đầu về công nghệ phần mềm, Trung Quốc thì đang cạnh tranh vị trí số 1 về Big Data và AI.

Với các nước ở nhóm phát triển nhất thì chênh lệch rất nhỏ, nhưng nếu lượng hóa bằng các tiêu chí thì vẫn xếp hạng được. Có điều xếp hạng sẽ thay đổi hàng năm, đánh giá bằng tiêu chí thì đơn giản, nhưng không phản ánh hoàn toàn được thực lực.

Chẳng hạn, trong xếp hạng đại học ở VN hiện nay trường mình học trước đây không xếp số 1. Nhưng trong các tiêu chí xếp hạng có một tiêu chí là tầm ảnh hưởng/uy tín, về tiêu chí đó thì trường mình luôn xếp số 1.

Vì thế, ngoài bảng xếp hạng theo các tiêu chí thì có bảng xếp hạng theo cảm nhận. Trong bảng xếp hạng "cảm nhận" thì Nhật, Mỹ, Israel, Đức, Hàn thường xếp cao. Trong 2 link đầu tiên bạn có thể tìm thấy xếp hạng với các tiêu chí được lượng hóa.

Trả lời

Các nước khác nhau dẫn đầu các công nghệ khác nhau. Chẳng hạn không có nhiều tranh cãi về việc Nhật dẫn đầu về các công nghệ liên quan đến cơ sở hạ tầng (xây dựng, giao thông), Mỹ dẫn đầu về công nghệ phần mềm, Trung Quốc thì đang cạnh tranh vị trí số 1 về Big Data và AI.

Với các nước ở nhóm phát triển nhất thì chênh lệch rất nhỏ, nhưng nếu lượng hóa bằng các tiêu chí thì vẫn xếp hạng được. Có điều xếp hạng sẽ thay đổi hàng năm, đánh giá bằng tiêu chí thì đơn giản, nhưng không phản ánh hoàn toàn được thực lực.

Chẳng hạn, trong xếp hạng đại học ở VN hiện nay trường mình học trước đây không xếp số 1. Nhưng trong các tiêu chí xếp hạng có một tiêu chí là tầm ảnh hưởng/uy tín, về tiêu chí đó thì trường mình luôn xếp số 1.

Vì thế, ngoài bảng xếp hạng theo các tiêu chí thì có bảng xếp hạng theo cảm nhận. Trong bảng xếp hạng "cảm nhận" thì Nhật, Mỹ, Israel, Đức, Hàn thường xếp cao. Trong 2 link đầu tiên bạn có thể tìm thấy xếp hạng với các tiêu chí được lượng hóa.

Công nghệ thì chung quá vì trong công nghệ có rất nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh vực sẽ có 1 quốc gia đi đầu. Nhưng nếu nói đến công nghệ Ai thì Mỹ hiện tại đang dẫn đầu.

Mỹ, Nhật, Trung, Hàn và 1 số nước Châu Âu

Mỹ, Đức, Nhật, Trung Quốc.
Trung quốc
Hàn quốc

Nhật vs Mỹ. 2nc này luôn đi đầu

Nhật Bản và Mỹ
Nhật
Mỹ