Ưu và nhược điểm của java là gì?

  1. Lập trình

So với các ngôn ngữ khác java có những lợi thế và khuyết điểm như thế nào? nếu muốn học thì nên học từ đâu

Từ khóa: 

javascript

,

lập trình

,

lập trình

Nhược điểm :Khó tiếp thu

Khó trình bày

Ưu điểm: ngôn ngữ đa dạng

Trả lời

Nhược điểm :Khó tiếp thu

Khó trình bày

Ưu điểm: ngôn ngữ đa dạng

Hạn chế: khó học khó viết

Ưu điểm: ngôn ngữ phong phú