Thu nhập bao nhiêu thì đủ sống/ sống hạnh phúc ở sài gòn?

  1. Sức khoẻ

Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền thì khó ...

Với thu nhập bao nhiêu thì ta có thể chi trả đủ cho ăn/ mặc/ ở của gia đình.

Với thu nhập bao nhiêu thì có thể sống mà không lo nghĩ nhiều về tiền bạc (sợ thất nghiệp, ốm yếu bệnh tật, tai nạn...)

Với thu nhập bao nhiêu thì có thể sống hạnh phúc và không so bì với chúng bạn?

Từ khóa: 

cuộc sống

,

thành công

,

tháp nhu cầu maslow

,

sức khoẻ

Câu hỏi này thật là vô cùng. Trước hết hãy hỏi xem nhu cầu thực sự của mình và thu nhập mà mình có thể kiếm được tối đa là bao nhiêu đã. Có người lương 5 tr vẫn đủ sống vui vẻ, vì họ chấp nhận được. Có người lương 50tr vẫn ko thấy vui vẻ và muốn nhiều hơn.
Trả lời
Câu hỏi này thật là vô cùng. Trước hết hãy hỏi xem nhu cầu thực sự của mình và thu nhập mà mình có thể kiếm được tối đa là bao nhiêu đã. Có người lương 5 tr vẫn đủ sống vui vẻ, vì họ chấp nhận được. Có người lương 50tr vẫn ko thấy vui vẻ và muốn nhiều hơn.