Kinh nghiệm sống ở Sài Gòn?

  1. Kiến thức chung

Mấy ac sinh viên ở trọ có gặp vấn đề gì lớn không ạ. Vd: mất xe đạp, mất tiền, ....

Sắp tới e vào Sài Gòn học nên muốn tìm hiểu ạ

Ai có kinh nghiệm gì hay mách e với😘

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hỏi ít lại.

Trả lời

Hỏi ít lại.

Bớt tin người
Bớt tin người và sống tiết kiệm
Đất trật người đông
Nguy hiểm

Bớt tin người

Bạn có thể nói rõ hơn được không?