Vì sao phật giáo lại đặc biệt phát triển ở thời Lý?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Cái này giải thích thì khá là lằng văn nhằng, nhưng mình khuyên bạn nên chú ý một chút đến tiểu sử của ông vua Khai nghiệp nhà Lý: Lý Công Uẩn, ông này vốn là trẻ mồ côi, sau làm con nuôi của sư, từ nhỏ đươc nuôi ăn học trong chùa nên khi thành dại nghiệp có lòng hướng về chùa chiền, phật giáo cũng không có gì là lạ.

Trả lời

Cái này giải thích thì khá là lằng văn nhằng, nhưng mình khuyên bạn nên chú ý một chút đến tiểu sử của ông vua Khai nghiệp nhà Lý: Lý Công Uẩn, ông này vốn là trẻ mồ côi, sau làm con nuôi của sư, từ nhỏ đươc nuôi ăn học trong chùa nên khi thành dại nghiệp có lòng hướng về chùa chiền, phật giáo cũng không có gì là lạ.