1. Kỹ năng mềm

Cách để tiếp tự học TA hiệu quả nhất?

Anh/chị nào best tiếng anh share em ít bí quyết để "cải tử hoàn sinh" cái gốc TA của em được không ạ?

Từ khóa: phong cách sống, phát triển bản thân, kỹ năng mềm

Mình thì chưa giỏi tiếng Anh, nhưng mình không học dược theo bài bản nên phải tự học. Cách học của mình là xem phim và đọc sách, vì đó là 2 thứ mình thích.

Xem phim thì mình xem sitcom, các phim này với nhiều câu thoại có slang, hoặc không đúng ngữ pháp, nhưng mình học được về văn hóa, cách phát âm. Mình xem và nói nhại theo, như một đứa trẻ con tập nói vậy.

Đọc sách thì mình đọc các quyển dễ đọc, thường là về cuộc sống hoặc life pro tips, dạng dạng thế. Và khi đọc một mình, mình đọc đúng nghĩa là đọc, phát âm ra chứ không đọc nhẩm trong đầu. Cái này là để giúp mình nhớ lâu hơn.

Mình dùng 2 cách trên bởi mình cũng từng sợ tiếng Anh. Khi mình sợ nó thì mình phải kết hợp với cái mình thích cho bớt sợ.

Vì thế, tiếng Anh của mình là kiểu tiếng Anh bồi. Mình không viết được, mà chỉ có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và nói.

Trả lời

Mình thì chưa giỏi tiếng Anh, nhưng mình không học dược theo bài bản nên phải tự học. Cách học của mình là xem phim và đọc sách, vì đó là 2 thứ mình thích.

Xem phim thì mình xem sitcom, các phim này với nhiều câu thoại có slang, hoặc không đúng ngữ pháp, nhưng mình học được về văn hóa, cách phát âm. Mình xem và nói nhại theo, như một đứa trẻ con tập nói vậy.

Đọc sách thì mình đọc các quyển dễ đọc, thường là về cuộc sống hoặc life pro tips, dạng dạng thế. Và khi đọc một mình, mình đọc đúng nghĩa là đọc, phát âm ra chứ không đọc nhẩm trong đầu. Cái này là để giúp mình nhớ lâu hơn.

Mình dùng 2 cách trên bởi mình cũng từng sợ tiếng Anh. Khi mình sợ nó thì mình phải kết hợp với cái mình thích cho bớt sợ.

Vì thế, tiếng Anh của mình là kiểu tiếng Anh bồi. Mình không viết được, mà chỉ có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và nói.