1. Giáo dục

Cách ghi nhớ kiến thức được truyền dạy trên giảng đường?

Từ khóa: giáo dục

Sơ đồ tư duy.

Key word

Trả lời

Sơ đồ tư duy.

Key word

Có vô vàn cách để ghi nhớ! Thật đấy!

- Hình tượng hoá nếu có thể (hình vẽ thì luôn dễ nhớ hơn là một đống chữ dài thượt)

- Sơ đồ cây: nghe và lĩnh hội kiến thức bằng cách tổng hợp thông tin và minh hoạ lại bằng sơ đồ theo cách hiểu của bạn làm bạn hiểu sâu và nhớ lâu hơn

- Ghi, đánh dấu lại các từ khoá chính để dễ dàng liên hệ kiến thức

- Đặc biệt quan trọng: tập trung, tích cực, và luôn tiếp nhận kiến thức với tâm thế đây là một thông tin hữu ích -> cách thức này giúp não bộ của bạn lưu tâm và nhớ sâu hơn.