1. Hướng nghiệp

Người theo Đạo, tôn giáo có thể làm nghề công an được không?

Từ khóa: Hướng nghiệp
Không nha bạn theo quy định bộ công an mình nhớ k nhầm chỉ đạo phật mới đủ điều kiện xét tuyển vào công an thui

Trả lời

Không nha bạn theo quy định bộ công an mình nhớ k nhầm chỉ đạo phật mới đủ điều kiện xét tuyển vào công an thui

Không bạn nhé

Theo mình biết thì người có đạo Công Giáo không được làm công an. Còn những đạo khác có được làm hay không thì mình không rành
Công an làm nhiệm vụ cần sự bí mật nên bạn xem tôn giáo của mình đang theo có đáp ứng yêu cầu đó không nhé ! (Cái này do mình nghe lại được )
Không
Không
Không

Không

Không