Người theo đạo Công giáo có được kết nạp Đảng?

  1. Tôn giáo

  2. Luật pháp

Người theo đạo Công giáo có được kết nạp Đảng không ạ? Em nghe mẹ em nói vào Đảng ngta bắt mình bỏ đạo ạ

Từ khóa: 

tôn giáo

,

luật pháp

Qua các tiêu chuẩn theo quy chế của Đảng cũng như theo điều lệ đảng thì không có điều lệ, điều khoản có đề cập đến những quy định về việc người theo Đạo không được vào Đảng. Tuy nhiên đối với người theo Đạo muốn vào được đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Cá nhân được Nhà nước công nhận là tín đồ thuộc các tôn giáo đó là các tôn giáo sau: Tổng liên hội thánh tin lành Việt Nam miền Nam, Tổng liên hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc, Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo Cao đài và Hồi giáo. Ngoài những tôn giáo được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động thì đối với những trường hợp không xin phép mà hoạt động theo dạng như là tự ý gia nhập tôn giáo hay gia nhập theo hình thức đó là tự phát thì sẽ không thuộc trường hợp được xem xét kết nạp Đảng.

– Ngoài những tiêu chuẩn để được kết nạp Đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì đối với người theo Đạo thì điều kiện vào Đảng cần kiểm tra, xem xét các nội dung sau: trong quá trình học tập, làm việc, hoạt động sinh hoạt trong tổ chức tôn giáo chứng tỏ được sự tín nhiệm của bản thân đối với cả người theo đạo và người không theo đạo. Có lịch sử chính trị trong sạch, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trích từ Luatduonggia

Trả lời

Qua các tiêu chuẩn theo quy chế của Đảng cũng như theo điều lệ đảng thì không có điều lệ, điều khoản có đề cập đến những quy định về việc người theo Đạo không được vào Đảng. Tuy nhiên đối với người theo Đạo muốn vào được đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Cá nhân được Nhà nước công nhận là tín đồ thuộc các tôn giáo đó là các tôn giáo sau: Tổng liên hội thánh tin lành Việt Nam miền Nam, Tổng liên hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc, Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đạo Cao đài và Hồi giáo. Ngoài những tôn giáo được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động thì đối với những trường hợp không xin phép mà hoạt động theo dạng như là tự ý gia nhập tôn giáo hay gia nhập theo hình thức đó là tự phát thì sẽ không thuộc trường hợp được xem xét kết nạp Đảng.

– Ngoài những tiêu chuẩn để được kết nạp Đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì đối với người theo Đạo thì điều kiện vào Đảng cần kiểm tra, xem xét các nội dung sau: trong quá trình học tập, làm việc, hoạt động sinh hoạt trong tổ chức tôn giáo chứng tỏ được sự tín nhiệm của bản thân đối với cả người theo đạo và người không theo đạo. Có lịch sử chính trị trong sạch, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trích từ Luatduonggia

Chú họ mình theo công giáo và đã phục vụ trong quân đội được 20 năm, nay cũng quân hàm trung tá, tất nhiên chú vào đảng từ hồi thiếu úy 

ĐGH Pius XII đã ra sắc lệnh vạ tuyệt thông cho bất cứ Kitô hữu nào ủng hộ, hợp tác,...vv với cộng sản, cho nên, bạn chỉ được chọn 1 trong 2 mà thôi, không thể vừa đảng vừa đạo được.

Nhiều người hay lợi dụng những chủ đề kiểu này để tuyên truyền bậy bạ về chính trị, về chế độ lắm. Theo mình thấy là nếu để được vào Đảng, điều đó không khó, phụ thuộc vào chính bản thân năng lực, hành vi và thái độ... của cá nhân đó. Chuyện chính trị với tôn giáo, tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau. Người ta thường nói, tin vào Chúa, tin vào Phật chứ không tin người theo Chúa, theo Phật.