Một số tips trong buổi hẹn đầu tiên?

  1. Tình yêu

Buổi hẹn đầu nó khá là quan trọng á... nên mọi người nghĩ có gì nên và ko nên làm ở first date không?

Từ khóa: 

tình yêu

Cứ bình thường thôi , đừng làm gì quá lố , ráng kiểm soát đừng có hứng quá rồi là xong rồi á , họ sẽ có ấn tượng xấu với mình ngay. Cũng nên nói về các sở thích của nhau , bỏ công việc đi , nói chuyện đời sống này nọ hoặc là chuyện gì vui vui , đi chơi hay đi đâu đó cũng dc . Mình và bạn gái mình quen nhau 3 năm , cả 2 vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên của cả 2 :)) Nát như chưa từng được nát :)) Mà có điều giờ nhớ lại thì vui chứ hong có buồn hay này kia nọ , cứ mỗi lần nhắc là mỗi lần cười :))

Trả lời

Cứ bình thường thôi , đừng làm gì quá lố , ráng kiểm soát đừng có hứng quá rồi là xong rồi á , họ sẽ có ấn tượng xấu với mình ngay. Cũng nên nói về các sở thích của nhau , bỏ công việc đi , nói chuyện đời sống này nọ hoặc là chuyện gì vui vui , đi chơi hay đi đâu đó cũng dc . Mình và bạn gái mình quen nhau 3 năm , cả 2 vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên của cả 2 :)) Nát như chưa từng được nát :)) Mà có điều giờ nhớ lại thì vui chứ hong có buồn hay này kia nọ , cứ mỗi lần nhắc là mỗi lần cười :))