Nếu giờ có người ngoài hành tinh đến Trái Đất xong mình giết họ thì mình có phạm tội gì không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có ai xử phạt hay bỏ tù 1 người nếu giết người ngoài hành tinh không =)))

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Câu hỏi hay nhỉ :))))

có lẽ là ko nhỉ, vì luật quy định về giết "người" mà người ở đây là những cá thể có đặc điểm sinh học như chúng ta, trong khi người ngoài hành tinh thì chắc đặc điểm sinh học khác ta rồi (ví dụ người kiến, người gián...)

nhưng xét cho cùng, đã là sinh mạng thì đều đáng quý và ta nên tôn trọng, nếu ko bị đặt vào hoàn cảnh buộc phải giết thì đừng có làm thế.

Trả lời

Câu hỏi hay nhỉ :))))

có lẽ là ko nhỉ, vì luật quy định về giết "người" mà người ở đây là những cá thể có đặc điểm sinh học như chúng ta, trong khi người ngoài hành tinh thì chắc đặc điểm sinh học khác ta rồi (ví dụ người kiến, người gián...)

nhưng xét cho cùng, đã là sinh mạng thì đều đáng quý và ta nên tôn trọng, nếu ko bị đặt vào hoàn cảnh buộc phải giết thì đừng có làm thế.

Tuỳ vào từng nước nhưng mình nghĩ họ sẽ phạm tội giết người rồi

Câu hỏi hay nhỉ, mình nghĩ là chưa chắc có luật của nước nào đề cập đến vấn đề này đâu. Nếu có xảy ra chuyện này thật thì chắc sẽ phải lập hội đồng xử riêng nhỉ.