Trong thời đại ngày nay thì kỹ năng cứng hay kỹ năng mềm đáng đầu tư hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Tôi cũng đồng ý với quan điểm cả hai kỹ năng đều quan trọng như nhau. Nhưng bổ sung thêm một chút dựa theo kinh nghiệm của bản thân là thay vì đa số mọi người đều học kỹ năng cứng trước, sau mới đến kỹ năng mềm thì nên học song song cả hai ngay từ đầu. Càng sớm càng tốt. 
Kỹ năng mềm được trang bị ngay từ đầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc học hỏi, làm việc và thăng tiến. Việc học các kỹ năng mềm như giao tiếp khéo léo, phản biện, ứng biến, trình bày, bảo vệ quan điểm, đàm phán, xử lý khủng hoảng, làm việc nhóm, điều phối, quản trị,...đều cần thời gian để phát triển. Bởi vậy, học càng sớm sẽ khiến bạn càng có ưu thế cạnh tranh hơn. 
Trả lời
Tôi cũng đồng ý với quan điểm cả hai kỹ năng đều quan trọng như nhau. Nhưng bổ sung thêm một chút dựa theo kinh nghiệm của bản thân là thay vì đa số mọi người đều học kỹ năng cứng trước, sau mới đến kỹ năng mềm thì nên học song song cả hai ngay từ đầu. Càng sớm càng tốt. 
Kỹ năng mềm được trang bị ngay từ đầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc học hỏi, làm việc và thăng tiến. Việc học các kỹ năng mềm như giao tiếp khéo léo, phản biện, ứng biến, trình bày, bảo vệ quan điểm, đàm phán, xử lý khủng hoảng, làm việc nhóm, điều phối, quản trị,...đều cần thời gian để phát triển. Bởi vậy, học càng sớm sẽ khiến bạn càng có ưu thế cạnh tranh hơn. 
Cả hai. Cứng mà thuộc hàng chuyên gia thì dù thiếu kĩ năng mềm nhưng có đức, thì vẫn ổn thôi.