Làm thế nào để từ chối uống rượu nếu bạn đang trong cuộc tiếp đãi sếp hoặc trong bữa ăn với những người quan trọng?

  1. Kỹ năng mềm

Việc uống rượu trong các buổi tiếp khách là điều phổ biến, đặc biệt là trong những dịp quan trọng. Nếu bạn không muốn uống vì cảm thấy sức khỏe không tốt thì nên làm thế nào? Vì những người có mặt là những nhân vật lớn và có thể tác động đến công việc của bạn
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Uống 1 vài chén rồi viện lý do sức khoẻ, xin phép ngừng. Cố ăn nói khéo léo vào 
Trả lời
Uống 1 vài chén rồi viện lý do sức khoẻ, xin phép ngừng. Cố ăn nói khéo léo vào