1. Noron.vn
  2. Cách mạng tháng 8 thành công ngày nào?

Cách mạng tháng 8 thành công ngày nào?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

19/08/1945