Cách nào để phân biệt Cà phê nguyên chất và không nguyên chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ý bạn là hạt, bột hay cà phê đã pha?

Trả lời

ý bạn là hạt, bột hay cà phê đã pha?