1. Kiến thức chung

Cách nào để quần áo giặt xong thơm lâu?

Mình có đứa bạn, quần áo của nó lúc nào cũng thơm, chẳng cần xịt nước hoa người cũng thơm do quần áo thơm lâu dã man. Không biết dùng nước xả nào để thơm lâu được như thế hay có cách nào ủ để quần áo luôn thơm lâu như vậy không nhỉ?

Từ khóa: quần áo, mẹo sống vui, Kiến thức chung

Theo mình thì giặt ngâm nước xả vải 1 phần. Còn nữa là giặt tay hay giặt máy thì giặt xong mang phơi liền và phơi ngoài nắng. Đối với máy giặt thì cũng cần thêm việc vệ sinh máy giặt sạch sẽ nữa. Bạn sẽ ko tưởng tượng đc cái máy giặt 1 năm ko vệ sinh lồng giặt nó thế nào đâu. Và chất lượng nước cũng góp 1 phần nữa.

Trả lời

Theo mình thì giặt ngâm nước xả vải 1 phần. Còn nữa là giặt tay hay giặt máy thì giặt xong mang phơi liền và phơi ngoài nắng. Đối với máy giặt thì cũng cần thêm việc vệ sinh máy giặt sạch sẽ nữa. Bạn sẽ ko tưởng tượng đc cái máy giặt 1 năm ko vệ sinh lồng giặt nó thế nào đâu. Và chất lượng nước cũng góp 1 phần nữa.