10 câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo

  1. Ta thà phụ người chứ quyết không để người phụ ta
  2. Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược
  3. Tại sao lòng bàn chân trắng hơn mặt và tay?
  4. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia!
  5. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương
  6. Không tin thì đừng dùng, đã dùng là phải tin
  7. Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại. Ắt sẽ thành công!
  8. Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú
  9. Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai
  10. Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm được gì một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều thua trong tay một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết thì ta làm một kẻ gian hùng có thể thực hiện được hoài bão của mình”


Từ khóa: Sách