1. Công nghệ thông tin

Cách nào để xóa vĩnh viễn Extension trên Chrome bar?

Mình không biết đã cài từ khi nào, có thể là lúc tải phần mềm gì đó đã tải chung mà không để ý.

Nút ▶ : skylink webRTC Tools

Nút còn lại: Recruiter Nerd For Linkedin

Dù đã cho remove from Chrome nhưng vẫn cứ tự xuất hiện lại.


Từ khóa: công nghệ thông tin