Cách nhận diện, phân biệt nhanh nhất giữa đau dạ dày, đại tràng và ruột thừa?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Đau dạ dày là cảm giác đau tức ở vùng bụng trên dưới xương sườn. (Mình bị từ năm 4 tuổi nên biết rõ lắm :))). Cảm giác đau ko mãnh liệt mà cứ tưng tức khó chịu.

Đại tràng thì thường xuyên đau bụng, ị xong rồi vẫn có cảm giác muốn đi nữa. Thường đau quặn bụng dưới.

Đau ruột thừa thì đau âm ỉ, và đau tăng dần lên, vị trí đau thường xoay quanh vùng bụng dưới bên tay phải (là nơi có ruột thừa). Ruột thừa rất đau, hoạt động đụng đến vùng bụng là đau mãnh liệt.

Trả lời

Đau dạ dày là cảm giác đau tức ở vùng bụng trên dưới xương sườn. (Mình bị từ năm 4 tuổi nên biết rõ lắm :))). Cảm giác đau ko mãnh liệt mà cứ tưng tức khó chịu.

Đại tràng thì thường xuyên đau bụng, ị xong rồi vẫn có cảm giác muốn đi nữa. Thường đau quặn bụng dưới.

Đau ruột thừa thì đau âm ỉ, và đau tăng dần lên, vị trí đau thường xoay quanh vùng bụng dưới bên tay phải (là nơi có ruột thừa). Ruột thừa rất đau, hoạt động đụng đến vùng bụng là đau mãnh liệt.