Cách phân biệt giữa insight, fact và observation?

  1. Xã hội

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

insight

,

fact

,

observation

,

phan_biet

,

xã hội

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Để viết insight chưa bao giờ là dễ cả =))))))))))))

Trả lời

Để viết insight chưa bao giờ là dễ cả =))))))))))))

Fact thì dễ nhận biết vì nó là sự thật được chứng minh trong thực tế, rõ mồn một trước mắt chúng ta. Còn Insight là thứ không thể thấy dễ dàng được mà phải dựa trên tâm lý, sở thích, cách suy nghĩ, cách lựa chọn,...của đối tượng mục tiêu. Insight là thứ đòi hỏi rất nhiều từ việc phân tích số liệu, thông qua quan sát mà rút ra kết luận.

Tôi nghĩ rằng nó vốn đã khác nhau về nghĩa rồi mà, insight là sự thật ngầm để thúc đẩy động lực sâu bên trong con người, fact là sự thật hiển nhiên tức là nó đã được chứng minh, làm chứng, có nguồn, có sách bởi đồng thời 2 yếu tố khách quan và chủ quan còn observation tức là quan sát, thu nhận thông tin từ nguồn chính, cái này là yếu tố rất quan trọng trong một quá trình. 

Fact là thông tin dựa trên các sự kiện thực tế; một cái gì đó thực sự là trường hợp.

Observation là những tuyên bố dựa trên một cái gì đó mà một người đã nhìn thấy, nghe thấy hoặc nhận thấy.

Insights là những mô tả về nguyên nhân và kết quả  dựa trên việc xác định các mối quan hệ và hành vi trong một bối cảnh cụ thể.

Theo kênh sarahleslie về bài viết From Facts, Data and Observations to Insights

Một trong những điểm mấu chốt quan trọng trong mọi dự án chính là Insight và để hình thành nên một insight hoàn hảo thì phải có sự kết hợp với fact và observation.

  •  Insight: sự thấu hiểu sâu sắc những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu trong tâm trí con người nhưng chưa được nói ra.
  • Fact: sự thật hiển nhiên, điều mà khách hàng dễ nhìn nhận thấy, được chứng minh và ít mang các yếu tố về cảm xúc.
  • Observation: quan sát những đặc điểm nổi trội hay xu hướng cho hành vi của khách hàng, đặt câu hỏi, tìm hiểu, giải thích để hiểu rõ về người tiêu dùng và hướng đến mục đích tìm ra insight.

Vì vậy, có fact có observation thì mới có một insight hoàn hảo, 3 cái này thực sự không khác nhau bởi nó đều có điểm chung là điều hướng về sự thấu hiểu khách hàng của các marketers. Đây là cái "kiềng ba chân" quan trọng và cần thiết cho những ai có ý định theo đuổi thế giới Marketing rộng lớn.