Cách tiếp cận với Deep learning?

Em chào mọi người, em mới tìm hiểu về AI và muốn tìm hiểu về Deep learning (Chủ yếu để làm xe tự hành) thì em nên bắt đầu từ đâu và học những gì ạ.Hiện tại em chỉ mới biết Python.

Em cám ơn mọi người

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo

Xe tự lái không phải là một thứ mà những người mới học AI có thể dễ dàng tiếp cận được. Bạn có thể xem xe tự lái trên thực tế phát triển thế nào ở đây:

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en

Tài liệu hướng dẫn

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/tai-lieu-dao-tao-2016-2017

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/tai-lieu-dao-tao-2017-2018

Trả lời

Xe tự lái không phải là một thứ mà những người mới học AI có thể dễ dàng tiếp cận được. Bạn có thể xem xe tự lái trên thực tế phát triển thế nào ở đây:

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en

Tài liệu hướng dẫn

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/tai-lieu-dao-tao-2016-2017

https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/tai-lieu-dao-tao-2017-2018

Bạn có thể tham khảo từ bài viết của Nguyễn Hoàng Nam nhé.