Cách trồng dưa dưới?

  1. Nông nghiệp

Dưa dưới là một loại trái cây đã phổ biến ở Việt Năm trong khỏng 10 năm nay. Nó có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao cùng với hương vị khá đặt biệt. Hiện nay loại quả này đã được trồng hầu hết ở các nhà vườn. Nhưng điều đặt biệt là ở hầu hết các nhà vườn Viêt Nam chỉ mới trồng được một quả trên một cây. Trong khi các nước ít nhất là 2 quả trên một cây.?

Từ khóa: 

dưa dưới

,

nông nghiệp