1. Phong cách sống

Cái này mình công nhận là quá đúng

Những người đưa ra lời khuyên tốt nhất lại thường là những người nhiều rắc rối vì họ có nhiều kinh nghiệm từ những gì chính họ đã trải qua.

Cái này mình công nhận là quá đúng.

Từ khóa: phong cách sống

Yup, và người đó cũng phải có trải nghiệm về những vấn đề mà mình đang gặp hiện tại nữa phải không bạn?

Trả lời

Yup, và người đó cũng phải có trải nghiệm về những vấn đề mà mình đang gặp hiện tại nữa phải không bạn?