[Infographic] Bạn học được gì từ những nhân vật phim hoạt hình?

  1. Phim ảnh

Để trả lời cho câu hỏi Bạn đã học được gì từ phim hoạt hình?, mình dịch lại Infographic này để chứng minh cho việc mỗi phim hoạt hình đều có những ý nghĩa sâu sắc của nó, lồng ghép trong từng nhân vật.

Trong số 50 câu quote của các nhân vật phim hoạt hình dưới đây, bạn ấn tượng với câu nào nhất?

Còn mình thì thích một số câu:

"Danh tính của bạn là tài sản giá trị nhất. Hãy bảo vệ nó!" - Elastic Girl trong The Incredibles

"Tôi không muốn là ai cả ngoại trừ chính tôi" - Wreck-it Ralph

"Dở một việc gì đó là bước đầu tiên để trở nên hơi hơi giỏi về việc đó" - Jake trong Adventure Time


Từ khóa: 

phim hoạt hình

,

lời khuyên

,

cuộc sống

,

phim ảnh