Cần làm gì khi đồ gỗ trong nhà bị mối tấn công?

  1. Phong cách sống

  2. Tip & Trick

  3. Kiến trúc

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tip & trick

,

kiến trúc

Trên thị trường có bán thuốc diệt mối tận gốc, hoặc bạn có thể gọi đội diệt mối đến.
Tuy nhiên mình khuyên bạn bỏ món đồ đó đi. Vì thông thường khi phát hiện ra thì tổ mối đã ăn sâu rỗng nhiều rồi. Nhà mình cũng đã phải bỏ tủ bếp đi và thay bằng tủ nhôm khi phát hiện mối.
Trả lời
Trên thị trường có bán thuốc diệt mối tận gốc, hoặc bạn có thể gọi đội diệt mối đến.
Tuy nhiên mình khuyên bạn bỏ món đồ đó đi. Vì thông thường khi phát hiện ra thì tổ mối đã ăn sâu rỗng nhiều rồi. Nhà mình cũng đã phải bỏ tủ bếp đi và thay bằng tủ nhôm khi phát hiện mối.