Có gì có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng không?

Từ khóa: ánh sáng, vận tốc, Khoa học
Tốc độ mình mất gốc hoá hồi cấp 3 🥲

Trả lời

Tốc độ mình mất gốc hoá hồi cấp 3 🥲

Có đó , tốc độ của hạt Neutrino nhanh hơn ánh sáng với điều kiện kèm theo là trong môi trường chất lỏng , khi đó tốc độ ánh sáng sẽ bị giảm đi 50000 km/s . Từ 300000 km/s giảm còn 250000 km/s thì khi đó tốc độ của hạt Neutrino sẽ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng trong môi trường chất lỏng , còn chân không thì ánh sáng vẫn là nhanh nhất với 300000 km/s

vận tốc nào cũng ko bằng hoặc hơn đâu

Vận tốc giãn nở của vũ trụ

Vận tốc ánh sáng là nhanh nhất rồi

bạn có thể quay lại tốc độ ánh sáng sau đó quăng lên youtube rồi phát lại với tốc độ gấp đôi, thế là nhanh hơn rồi đấy :))))))))

Cho đến nay thì là không đâu bạn

thực tế là ko =)))