Cầu gỗ cổ nhất thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cầu U Bein nằm tại ngoại ô cố đo Mandalay, Myanmar, nối liền hai bờ của sông Taungthamna được đánh giá là cây cầu gỗ lâu đời, dài nhất thế giới và là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời.
Trả lời
Cầu U Bein nằm tại ngoại ô cố đo Mandalay, Myanmar, nối liền hai bờ của sông Taungthamna được đánh giá là cây cầu gỗ lâu đời, dài nhất thế giới và là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời.