[Câu hỏi sưu tầm] Các bạn ơi! Cho mình xin tên một vài cuốn sách về chủ đề TÂM LÝ KHÁCH HÀNG mà các bạn thấy tâm đắc nhé. Cảm ơn hihi?

Nguồn ảnh & câu hỏi: Thương Vũ - Hội Yêu Sách

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/27173609820701293631437241765914290628273067n-1641983174.jpg
Từ khóa: sách, tâm lý khách hàng, Sách

Hãy đọc PHI LÝ TRÍ :))) làm kinh doanh mà bỏ qua cuốn này thì thiếu sót không thể bỏ qua được!

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/6fc8e02b4348378aa1afaad6a3b290c7-1641997652.jpg

Trả lời

Hãy đọc PHI LÝ TRÍ :))) làm kinh doanh mà bỏ qua cuốn này thì thiếu sót không thể bỏ qua được!

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/6fc8e02b4348378aa1afaad6a3b290c7-1641997652.jpg