1. Ngoại ngữ

Cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng như thế nào?

Mình biết là có hai phần Đọc và Nghe nhưng thấy bên trong từng phần lại có các loại câu hỏi khác nhau. Không rõ cấu trúc đề cụ thể như thế nào nhỉ? Nhờ các bạn từng học qua TOEIC chỉ giúp.

Từ khóa: toeic 2 kỹ năng, cấu trúc đề thi toeic, ngoại ngữ

Trả lời