Cha mẹ hình thành nhân cách cho con cái mình như thế nào?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Xem tấm gương của cha mẹ
Trả lời
Xem tấm gương của cha mẹ

Cha mẹ có thể được xem là 1 tấm gương cho con cái, nhân cách con cái bị ảnh hưởng 1 phần từ tư duy, nhận thức và lối sống của cha mẹ. Cái nền móng của nhân cách của con cái bị tác động rất nhiều bởi cha mẹ. Sau đó, xây đẹp hay xấu và xây như thế nào thì do con cái sau khi "rời xa" vòng tay của cha mẹ.